SIC OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 387 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Fast setting tricalcium silicate/magnesium phosphate premixed cement for root canal filling 期刊论文
CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 44, 期号: 3, 页码: 3015, 3023
Authors:  Zhou, Yanling;  Xu, Chen;  Wang, Xiaoya;  Dou, Yuandong;  Huan, Zhiguang;  Chang, Jiang
Favorite  |  View/Download:9/0  |  Submit date:2018/12/28
Tricalcium silicate  Magnesium phosphate cement  Premixed cements  Dental application  
Preparation of high-quality transparent Al-rich spinel ceramics by reactive sintering 期刊论文
CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 44, 期号: 3, 页码: 3189, 3194
Authors:  Han, Dan;  Zhang, Jian;  Liu, Peng;  Li, Gui;  An, Liqiong;  Wang, Shiwei
Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2018/12/28
Spinels  Reactive sintering  Optical properties  Grain size  
Low-temperature sintering of Ti1-xCux/3Nb2x/3O2 (x=0.23) microwave dielectric ceramics with CuO and B2O3 addition 期刊论文
CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 44, 期号: 3, 页码: 3314, 3318
Authors:  Shao, Hui;  Liu, Zhifu;  Jian, Gang;  Li, Yongxiang
Favorite  |  View/Download:7/0  |  Submit date:2018/12/28
Dielectric properties  Densification  Ti1-xCux/3Nb2x/3O2  CuO-B2O3  
Oxidation behavior in wet oxygen environment of Al2O3 added reaction-sintered Si-B-C ceramics 期刊论文
CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 44, 期号: 4, 页码: 4009, 4015
Authors:  Shan, Qingliang;  Feng, Qian;  Hu, Jianbao;  Zhang, Xiangyu;  Jin, Xihai;  Kan, Yanmei;  Zhou, Haijun;  Wang, Hongda;  Dong, Shaoming
Favorite  |  View/Download:18/0  |  Submit date:2018/12/28
Si-B-C ceramics  Aluminosilicates  Oxidation resistance  
Low temperature pressureless sintering of silicon nitride ceramics for circuit substrates in powder electronic devices 期刊论文
CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 44, 期号: 4, 页码: 4375, 4380
Authors:  Duan, Yusen;  Zhang, Jingxian;  Li, Xiaoguang;  Shi, Ying;  Xie, Jianjun;  Jiang, Dongliang
Favorite  |  View/Download:15/0  |  Submit date:2018/12/28
Pressureless sintering  Silicon nitride  Thermal conductivity  Titanium dioxide  
Microstructural and microwave dielectric properties of LZT (Li2ZnTi3O8) ceramics sintered in presence of bismuth borate glass for LTCC applications 期刊论文
CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 44, 期号: 4, 页码: 4016, 4026
Authors:  Zitani, Mahboubeh Kiani;  Ebadzadeh, Touradj;  Banijamali, Sara;  Riahifar, Reza;  Ruessel, Christian;  Zscheckel, Tilman;  Ren, Haishen
Favorite  |  View/Download:14/0  |  Submit date:2018/12/28
Li2ZnTi3O8 ceramic  Bi2O3-B2O3 glass, Bi2Ti2O7  Electron Backscatter Diffraction (EBSD)  Dielectric properties  
Synthesis and characterization of Nd3+ doped SrF2 nanoparticles prepared by precipitation method 期刊论文
CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 44, 期号: 4, 页码: 4344, 4350
Authors:  Zhou, Zhiwei;  Li, Weiwei;  Song, Jinghong;  Yi, Guoqiang;  Mei, Bingchu;  Su, Liangbi
Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2018/12/28
Nd3+ doped SrF2 nanoparticles  Precipitation method  Transparent ceramic  
Enhanced bipolar fatigue resistance in PMN-PZT ceramics prepared by spark plasma sintering 期刊论文
CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 44, 期号: 4, 页码: 3563, 3570
Authors:  Chen, Caiyun;  Liang, Ruihong;  Zhou, Zhiyong;  Zhang, Wenbin;  Dong, Xianlin
Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2018/12/28
Fatigue  PMN -PZT  SPS  Ceramics  Defects  Phase transition  
Core-shell structured CsxWO3@ZnO with excellent stability and high performance on near-infrared shielding 期刊论文
CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 44, 期号: 3, 页码: 2738, 2744
Authors:  Chen, Yunxiang;  Zeng, Xianzhe;  Zhou, Yijie;  Li, Rong;  Yao, Heliang;  Cao, Xun;  Jin, Ping
Favorite  |  View/Download:20/0  |  Submit date:2018/12/28
CsxWO3@ZnO  Near infrared shielding  High performance  Excellent stability  
High temperature mechanical properties of porous Si3N4 prepared via SRBSN 期刊论文
CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 44, 期号: 11, 页码: 11966, 11971
Authors:  Yao, Dongxu;  Chen, Huanbei;  Zuo, Kai-hui;  Xia, Yongfeng;  Yin, Jinwei;  Liang, Hanqin;  Zeng, Yu-Ping
Favorite  |  View/Download:9/0  |  Submit date:2018/12/28
Porous Si3N4 ceramics  High temperature strength