SIC OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 284 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Synthesis, Structure, and Optical Properties of Antiperovskite-Derived Ba(2)MQ(3)X (M = As, Sb; Q = S, Se; X = Cl, Br, I) Chalcohalides 期刊论文
INORGANIC CHEMISTRY, 2018, 卷号: 57, 期号: 3, 页码: 1449, 1454
Authors:  Wang, Ruiqi;  Zhang, Xian;  He, Jianqiao;  Bu, Kejun;  Zheng, Chong;  Lin, Jianhua;  Huang, Fuqiang
Favorite  |  View/Download:32/0  |  Submit date:2018/12/28
Enhanced up-conversion luminescence and excellent temperature sensing properties in Yb3+ sensitized Er3+-doped Bi3Ti1.5W0.5O9 multifunctional ferroelectric ceramics 期刊论文
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018, 卷号: 735, 页码: 473, 479
Authors:  Zhang, Ying;  Chai, Xiaona;  Li, Jun;  Wang, Xusheng;  Li, Yongxiang;  Yao, Xi
Favorite  |  View/Download:7/0  |  Submit date:2018/12/28
Ferroelectric ceramic  Up-conversion luminescence  Fluorescence intensity ratio  Optical temperature sensing  
Progress in Activated-synthesis of Si-based Oxynitrides Materials at Low Temperatures 期刊论文
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS, 2018, 卷号: 33, 期号: 2, 页码: 129, 137
Authors:  Liu Qian;  Zhou Zhen-Zhen
Favorite  |  View/Download:5/0  |  Submit date:2018/12/28
Si-based oxynitrides  mesoporous template assembling  carbothermal reduction nitridation  SiC reductant  Sol-Gel  review  
Effect of Gd substitution on structure and spectroscopic properties of (Lu,Gd)(2)O-3:Eu ceramic scintillator 期刊论文
OPTICAL MATERIALS, 2018, 卷号: 76, 页码: 323, 328
Authors:  Cao, Maoqing;  Hu, Zewang;  Ivanov, Maxim;  Dai, Jiawei;  Li, Chaoyu;  Kou, Huamin;  Shi, Yun;  Chen, Haohong;  Xu, Jiayue;  Pan, Yubai;  Li, Jiang
Favorite  |  View/Download:7/0  |  Submit date:2018/12/28
(Lu1-xGdx)(2)O-3:Eu  Ceramic scintillators  Gd substitution  Radiation damage  Radioluminescence  
Structure, photoluminescence, and scintillation characteristics of a Gd1.9Y0.1SiO5:0.5%Ce (GYSO:Ce) single crystal scintillator 期刊论文
RADIATION MEASUREMENTS, 2018, 卷号: 109, 页码: 8, 12
Authors:  Feng, He;  Chen, Jianyu;  Zhang, Zhijun;  Wang, Yong;  Xu, Zhan;  Zhao, Jingtai;  Mao, Rihua
Favorite  |  View/Download:27/0  |  Submit date:2018/12/28
Crystal structure  Energy transfer  Luminescence mechanism  Scintillator  
Fabrication and spectral properties of Nd, La: CaF2 transparent ceramics 期刊论文
OPTICAL MATERIALS, 2018, 卷号: 76, 页码: 111, 116
Authors:  Xie, Xiaoyu;  Mei, Bingchu;  Song, Jinghong;  Li, Weiwei;  Su, Liangbi
Favorite  |  View/Download:7/0  |  Submit date:2018/12/28
Transparent ceramic  Microstructure  Luminescence  
(Ba,Sr)TiO3:RE perovskite phosphors (RE = Dy, Eu): nitrate pyrolysis synthesis, enhanced photoluminescence, and reversible emission against heating 期刊论文
RSC ADVANCES, 2018, 卷号: 8, 期号: 37, 页码: 20781, 20789
Authors:  Liu, Wanlu;  Liu, Qian;  Ni, Jia;  Zhou, Zhenzhen;  Liu, Guanghui
Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2018/12/28
Sensitive detection of free bilirubin in blood serum using beta-diketone modified europium-doped yttrium oxide nanosheets as a luminescent sensor 期刊论文
RSC ADVANCES, 2018, 卷号: 8, 期号: 32, 页码: 17854, 17859
Authors:  Yang, Wei;  Xia, Jinfeng;  Zhou, Guohong;  Jiang, Danyu;  Li, Qiang
Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2018/12/28
Photoluminescence, scintillation properties and trap states of La2Si2O7Ce single crystal 期刊论文
MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 卷号: 5, 期号: 8
Authors:  Wan, Huanhuan;  Wang, Yong;  Zhuang, Lvchao;  Huang, Shimin;  Zhang, Zhijun;  Xu, Zhan;  Mao, Rihua;  Feng, He;  Zhao, Jingtai
Favorite  |  View/Download:18/0  |  Submit date:2018/12/28
La2Si2O7:Ce  single crystal  photoluminescence properties  scintillation properties  trap states  
Optimized crystal growth and luminescence properties of Ce3+ ions doped Li6Gd(BO3)(3), Li6Y(BO3)(3) and their mixed crystals 期刊论文
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018, 卷号: 751, 页码: 129, 137
Authors:  Pan, Shangke;  Zhang, Jianyu;  Pan, Jianguo;  Ren, Guohao;  Li, Nan;  Wu, Zhi;  Heng, Yuekun
Favorite  |  View/Download:7/0  |  Submit date:2018/12/28
Crystal growth  Thermal properties  Scintillator  Neutron detection